FANDOM


Gols

Gols Symbol

Gols là loại tiền tệ chính trong game. Dùng chúng để mua đồ ở các cửa hàng, nâng cấp worktable, nhà và mở rộng đất ở workshop của bạn.

Thu thập Sửa đổi

Bạn có thể thu thập gol theo nhiều cách khác nhau:

  • Bán các sản phẩm.
  • Hoàn thành nhiệm vụ.
  • Giết các sinh vật bên trong Hazardous RuinsWOW Industries.
  • Phá thùng và chum trong hang động.

Sử dụng Sửa đổi

Gol dùng để mua đồ từ các cửa hàng như:


Chúng cũng được dùng để nâng cấp nhà và worktable ở A&G Construction.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.